Ερευνητικό έργο της DYNACOMP ΑΕΒΕ

Για την DYNACOMP έρευνα και καινοτομία αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της λειτουργίας της και βασικό πυλώνα για την ανάπτυξη της εταιρείας.

Η επένδυση στην έρευνα έχει δώσει την δυνατότητα στην DYNACOMP να δημιουργήσει πρωτότυπες λύσεις στον τομέα του ICT και να παράξει προϊόντα τεχνολογίας software και hardware με άμεσα εμπορικά αποτελέσματα.

Στα πλαίσια της δράσης Εθνικής Εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», υλοποιεί το παρακάτω έργο:

TRACCE. Στα ίχνη των περιηγητών.

Συνεργαζόμενοι Ακαδημαϊκοί φορείς:
α) Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
β) Εργαστήριο Τουρισμού και Επιχειρηματικότητας. Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο.
γ) Εργαστήριο Μουσικής Ακουστικής & Τεχνολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Λοιποί Συνεργαζόμενοι φορείς: Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη
Συνεργαζόμενος φορέας: DOTSOFT Α.Ε..

Στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020, του Φορέα Διαχείρισης Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, υλοποιεί τα ακόλουθα ερευνητικά έργα:


SMART - WELD. Ευφυής μικροελεγκτής για αυτόματο κλειστού τύπου σύστημα συγκόλλησης σε πραγματικό χρόνο. Της δράσης «Προώθηση Διεθνικών Ερευνητικών Έργων για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»
Συνεργαζόμενος Ακαδημαϊκός φορέας : Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών
Συνεργαζόμενος Διεθνής φορέας : H Ιταλική εταιρεία Bluethink SpA

GSAP. Έξυπνο σύστημα αεροπονικής καλλιέργειας Αρωματικών - Φαρμακευτικών φυτών (ΑΦΦ) και Στέβιας σε πρότυπο θερμοκήπιο. Της δράσης «Χρηματοδοτική Ενίσχυση σχεδίων έρευνας ανάπτυξης & καινοτομίας στον τομέα προτεραιότητας της RIS3 ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ»

Συνεργαζόμενος Ακαδημαϊκός φορέας: Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων- ΤΕΙ Δ.Ε.
Συνεργαζόμενος φορέας: REZOS BRANDS Α.Ε

CUBE -BEM. Πελατοκεντρική & Αποδοτική Διαχείριση Ενέργειας. Της δράσης «Χρηματοδοτική Ενίσχυση σχεδίων έρευνας ανάπτυξης & καινοτομίας στον τομέα προτεραιότητας της RIS3 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ».
Συνεργαζόμενος Ακαδημαϊκός φορέας: Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πάτρας
Συνεργαζόμενος φορέας: ΜΕΑΖΟΝ ΑΕ, CITIWAVE ΕΠΕ.

PODS. Ένα αποτελεσματικό Δημόσιο Σύγχρονο Σύστημα Διαβούλευσης. Της δράσης «Χρηματοδοτική Ενίσχυση σχεδίων έρευνας ανάπτυξης & καινοτομίας στον τομέα προτεραιότητας της RIS3 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»
Συνεργαζόμενος Ακαδημαϊκός φορέας: ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας - Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

SPARE.·Σύστημα παρακολούθησης λειτουργίας προϊόντος μέσω αισθητήρων με σκοπό την απομακρυσμένη υποστήριξη επισκευής μέσω επαυξημένης πραγματικότητας. Της δράσης «Χρηματοδοτική Ενίσχυση σχεδίων έρευνας ανάπτυξης & καινοτομίας στον τομέα προτεραιότητας της RIS3 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»
Συνεργαζόμενος Ακαδημαϊκός φορέας: Εργαστήριο Συστημάτων Παραγωγής & Αυτοματισμού, Πανεπιστήμιο Πατρών
Συνεργαζόμενος φορέας: INTEGRAL AE

Παλαιοτέρα η DYNACOMP είχε συμμετάσχει με επιτυχία σε αρκετά ερευνητικά έργα σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πάτρας, το ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ και άλλους επιστημονικούς φορείς. Όπως το Ict4growth, smartcams & το e-modia.
Παράλληλα η DYNACOMP συνεχίζει να εργάζεται για την διάχυση των αποτελεσμάτων και τη βιωσιμότητα των ερευνητικών έργων τα οποία έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς μέσω συμμετοχής σε εκδηλώσεις για ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, διοργάνωση συνεδρίων, εκπαιδευτικών σεμιναρίων κλπ.

© 2021 DYNACOMP AEBE. All Rights Reserved. Designed By Marios Katsis.   Privacy Policy
 Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 208, Πάτρα 264 42     2610 433421 2610 433660 2610 454836 2610 437671 2610 453661

  Στοιχεία επικοινωνίας: info@dynacomp.gr
Domain επιχείρησης: www.dynacomp.eu

ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ

   

Please publish modules in offcanvas position.